Hội chợ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

    1 đăng lạiGốc

    Hội chợ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Dinh Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày 30 và 31/10.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215499/Default.aspx