Hội chợ thương mại quốc tế vùng kinh tế trong điểm miền Trung 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hội chợ Thương mại quốc tế vùng kinh tế trong điểm miền Trung 2008 (CREXPO 2008) sẽ diễn ra từ ngày 19-23/1, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109554