Hội An: Nhiều cá nhân tặng hiện vật văn hóa-lịch sử có giá trị

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Chỉ riêng trong tháng 4 này, TTQLBTDT tiếp nhận "con dấu khu phố cổ Hội An - thị xã Hội An tỉnh Quảng Đà" do ông Nguyễn Thanh Nghìn ở quận Kiến An, Hải Phòng tận tay trao tặng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/4/149323