Hội An lần đầu tiên tổ chức ''Lễ hội đường phố''

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- “Lễ hội đường phố” Hội An dự kiến khai mạc tối 31/12/2008 được xem là một trong những hoạt động của tỉnh Quảng Nam nhằm quảng bá hình ảnh một Hội An hòa bình và luôn mở rộng cửa đón du khách.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=119141