Hồi âm bài báo:

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam số 4, ra ngày 24-30/ 01/2008 có bài viết: Dự án bãi đỗ xe ô tô hồ Bụng Cá (Tây Hồ, Hà Nội):

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19009