Học viện Ngân hàng tuyển 90% chỉ tiêu từ kết quả thi THPT quốc gia

Mùa tuyển sinh năm 2017, Học viện Ngân hàng dự kiến tuyển 3.950 chỉ tiêu (CT) tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

Theo đó, Học viện Ngân hàng dành 90% chỉ tiêu tuyển sinh đại học (ĐH) từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia và 10% chỉ tiêu ĐH căn cứ vào kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT) để xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp.

Trong tổng số 3.950 CT, ngành Tài chính ngân hàng có số lượng tuyển nhiều nhất là 1.400 CT, tiếp đến là Kế toán 900 CT, Quản trị kinh doanh 450 CT, Hệ thống thông tin quản lý 250 chỉ tiêu, Kinh doanh quốc tế 400 CT, Ngôn ngữ Anh 200 CT, Luật Kinh tế 150 CT, Tài chính Ngân hàng 150 CT.

Thí sinh đang tìm hiểu thông tin về ngành vào Học viện Ngân hàng năm 2016

3 ngành đào tạo quốc tế có tổng số 280 CT là Quản trị kinh doanh (liên kết với ĐH CityU, Hoa Kỳ), Tài chính - Ngân hàng (liên kết với ĐH Sunderland, Vương quốc Anh), Quản lý Tài chính - Kế toán (liên kết với ĐH Sunderland, Vương quốc Anh).

Học viện Ngân hàng áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Học viện áp dụng chung một mức điểm xét tuyển giữa các tổ hợp cho từng ngành đào tạo.

Đối với việc xét tuyển thẳng vào các ngành, Học viện Ngân hàng quy định: Ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh (liên kết với ĐH CityU, Hoa Kỳ): thí sinh là học sinh các trường PTTH chuyên quốc gia chuyên môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh có kết quả điểm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm PTTH đạt từ 7,0 điểm trở lên.

Cũng với những ngành này, thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, môn chuyên Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh có kết quả tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm PTTH đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Riêng ngành Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh; Quản trị kinh doanh, môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

Ngành Luật Kinh tế, môn chuyên Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn: thí sinh là học sinh các trường PTTH chuyên quốc gia có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp xét tuyển theo ngành trong 3 năm PTTH đạt từ 7,0 trở lên. Đối với thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp xét tuyển theo ngành trong 3 năm PTTH đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Ngành Tài chính - ngân hàng và Quản lý Tài chính (Liên kết với ĐH Sunderland, Vương quốc Anh) có môn chuyên là Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh. Thí sinh là học sinh các trường PTTH chuyên quốc gia có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp xét tuyển theo ngành trong 3 năm PTTH đạt từ 6,0 điểm trở lên. Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp xét tuyển theo ngành trong 3 năm PTTH đạt từ 6,5 điểm trở lên. Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.