Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh: Gần nửa thế kỷ với sự nghiệp đào tạo

Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, những năm qua Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh luôn tự hào đã đào tạo được hàng nghìn học viên ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và trên 5.000 lượt cán bộ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói, giảm nghèo...

Góp nhặt thành tích từng chặng đường phát triển

45 năm qua là chặng đường dài Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh từng bước khẳng định vai trò cái nôi đào tạo cán bộ cho hệ thống ngân hàng. Trong những ngày trước lễ kỷ niệm lớn của Phân viện, thạc sĩ Vũ Ngọc Khuê, Giám đốc Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh đồng thời là một trong những thế hệ nhà giáo đầu tiên của ngôi trường này bồi hồi nhớ lại: Ngày 30/5/1969, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi đó đã ký Quyết định số 23/QĐ thành lập Trường Trung học Ngân hàng I Trung ương, tiền thân của Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh ngày nay.

Giám đốc Phân viện, thạc sĩ Vũ Ngọc Khuê trao đổi nghiệp vụ với các giảng viên

Với Quyết định 23, ngành Ngân hàng giao nhiệm vụ cho trường đào tạo đội ngũ cán bộ nghiệp vụ cho hệ thống ngân hàng.

“Từ năm 1969 đến năm 1992, Trường Trung học Ngân hàng I Trung ương đã đào tạo 30 khóa tập trung và 28 khóa tại chức, với 20.000 cán bộ ra trường đã phát huy tốt những kiến thức được đào tạo. Nhiều cán bộ, học sinh của trường hiện đã và đang giữ các trọng trách cao trong hệ thống ngân hàng từ Trung ương đến cấp cơ sở”. Ông Khuê chỉ nêu vài con số nhưng cho thấy nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ giảng dạy nhà trường, khẳng định những đóng góp lớn lao cho đội ngũ nhân lực toàn Ngành thời gian qua.

Nói về các bước phát triển của Phân viện, NGND-PGS-TS. Tô Ngọc Hưng, Giám đốc Học viện Ngân hàng Hà Nội chia sẻ, năm 1993 thực hiện mô hình đào tạo của ngành Ngân hàng, Trường Trung học Ngân hàng I Trung ương được đổi thành Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học ngân hàng - Chi nhánh Bắc Ninh, trực thuộc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học ngân hàng, theo Quyết định số 104/QĐ-NH9 ngày 25/5/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ngành Ngân hàng

Thời kỳ này, Phân viện được giao nhiệm vụ đào tạo các khóa Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng và đã đào tạo được trên 600 học viên tập trung và trên 300 học viên tại chức.

Ngày 9/2/1998, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 30/1998-TTg về thành lập Học viện Ngân hàng. Từ đó, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng - Chi nhánh Bắc Ninh được đổi tên thành Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh như hiện nay.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, qua các giai đoạn lịch sử, với những tên gọi khác nhau, song Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, Phân viện đã có những bước trưởng thành lớn mạnh, đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ, học viên có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các thành phần kinh tế nói chung và hệ thống các ngân hàng thương mại nói riêng, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy truyền thống, hướng tới tương lai

Từ ngôi trường nghèo nàn trong chiến tranh lửa đạn, đến nay, Phân viện đã trở thành cơ sở đào tạo hiện đại, bề thế nằm trong trung tâm đô thị Bắc Ninh - vùng Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, khoa bảng và cách mạng. Với cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ giảng viên có chất lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, Phân viện đã đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập của đất nước.

Hiện nay, Phân viện có 77 cán bộ viên chức, trong đó cán bộ giảng dạy là 51. Số cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ là 35, đang học cao học là 20 và 7 nghiên cứu sinh. Đặc biệt, với định hướng chiến lược phát triển về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Đảng ủy, Ban giám đốc Phân viện luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên kết hợp với công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, ông Khuê cho biết thêm.

Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, những năm qua Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh luôn tự hào đã đào tạo được hàng nghìn học viên ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và trên 5.000 lượt cán bộ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói, giảm nghèo... Ghi nhận những thành tích và cống hiến của tập thể cán bộ viên chức Phân viện trong những năm qua, Phân viện đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Để có được những kết quả trên, Phân viện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng. Cùng với đó là sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ viên chức và học viên trong Phân viện.

Đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hàng Đảng ủy, Ban Giám đốc Phân viện qua các thời kỳ đã tập hợp, đoàn kết, xây dựng và phát triển các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch vững mạnh, tạo nòng cốt thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt, học tốt, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng và phát triển Phân viện vững mạnh toàn diện.

Đây chính là những bài học kinh nghiệm quý báu để trong thời gian tới, Phân viện tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.

Đức Hiền