Học viện Hải quân: Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng phương pháp học tập cho học viên Khóa 68

Từ ngày 20 đến 24-2, Học viện Hải quân tổ chức lớp giáo dục truyền thống, bồi dưỡng phương pháp học đại học cho học viên Khóa 68.

Các học viên tham quan nhà truyền thống Học viện Hải quân.

Các học viên tham quan nhà truyền thống Học viện Hải quân.

Tham gia hoạt động, các học viên được tìm hiểu về truyền thống của Quân chủng Hải quân, Học viện Hải quân; trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập bậc đại học, chương trình đào tạo các chuyên ngành, quy chế tổ chức đào tạo, quy chế quản lý học viên và khai thác Trung tâm Học liệu...

Đây là hoạt động thường niên nhằm các học viên khóa mới có thêm những hiểu biết về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam và truyền thống của Học viện Hải quân; bồi đắp thêm niềm tin, nghị lực giúp học viên xác định rõ mục tiêu, lý tưởng phấn đấu để ra sức học tập và rèn luyện góp phần xây dựng Học viện Hải quân tinh, gọn, mạnh, hiện đại, xứng đáng là người sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam trong tương lai.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/hoc-vien-hai-quan-giao-duc-truyen-thong-boi-duong-phuong-phap-hoc-tap-cho-hoc-vien-khoa-68-3a84de9/