Học viện Cảnh sát nhân dân mở chuyên ngành cử nhân tiếng Anh cảnh sát

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Để góp phần giải quyết vấn đề bức xúc về đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát nhân dân trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, theo đề nghị của Bộ Công an, ngày 29-2-2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7851627993/mlnews.2008-03-12.1422616012