Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    TTXVN. - Ngày 11-9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã khai giảng năm học mới 2009 - 2010. GS,TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh dự.

    Với chủ đề "Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", năm học này, Học viện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý và giảng dạy. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính khoa học, thiết thực; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy sinh viên, học viên làm trung tâm; bổ sung kiến thức thực tế và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho học viên, sinh viên... Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện có 25 chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành bậc đại học; bảy chuyên ngành báo chí, xuất bản, công tác tư tưởng, triết học, kinh tế chính trị, chính trị học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho hàng trăm học viên cao học và nghiên cứu sinh. Nhân dịp này, Học viện đã trao phần thưởng cho hơn 200 sinh viên, tập thể lớp có thành tích cao trong năm học 2008 - 2009.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=156687&sub=74&top=41