Học viện ANND tổ chức thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” trong CAND năm 2012, từ ngày 8/5 đến ngày 15/8, Học viện ANND đã tổ chức phát động và triển khai cuộc thi trong toàn học viện. Toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên, học viên đã tích cực hưởng ứng tham gia viết bài dự thi.

Cuộc thi đã thu hút được 3.504 bài dự thi, với hàng trăm bài viết có chất lượng với nhiều hình ảnh, tư liệu quý, công phu, có tâm ngôn của các đồng chí lãnh đạo. Các bài dự thi đã truyền tải được đầy đủ những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc cả trong những năm tháng chiến tranh trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện tại, tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị thủy chung đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào