Học vấn thấp, trách nhiệm cũng thấp

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Dù chỉ có trình độ tiểu học nhưng nhiều trường hợp vẫn đảm nhận các chức danh quan trọng ở xã

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090224125922779P0C1002/hoc-van-thap-trach-nhiem-cung-thap.htm