Học từ vựng tiếng Anh về các loài hoa

Bạn biết tên gọi của bao nhiêu loại hoa trong tiếng Anh? Hãy cùng học cách đọc tên một số loại hoa phổ biến qua video dưới đây.

Theo ESL

Trang Đặng