Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp'

Dưới bàn tay của các học sinh người Hàn Quốc, nhân vật trong Sách giáo khoa bỗng dưng được thay đổi giới tính, trang phục và mang những vai trò khác nhau.

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 1

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 2

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 3

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 4

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 5

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 6

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 7

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 8

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 9

Học trò rảnh rỗi, hình SGK được chế thành 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 10

Xem tiếp

Ốc Sên