Học tiếng Anh thế nào để hiệu quả?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Tiếng Anh, ngày nay có thể coi là chìa khóa mở cánh cửa tri thức và các cơ hội việc làm. Trong giới trẻ, rất nhiều người đã ý thức được điều này, bằng chứng là lượng học viên trẻ trong các trung tâm Anh ngữ ngày càng đông. Đây cũng là một môn học mang lại nhiều hứng thú cho người học. Tuy nhiên, để học tiếng Anh hiệu quả thì không hề đơn giản.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200921/20090519101616.aspx