Học sử: để yêu nước hay để đối phó các kỳ thi?

TTO -  Tôi là sinh viên khoa lịch sử Trường KHXH- NV TP.HCM, hằng ngày tôi được chính PGS.TS Võ Văn Sen giảng dạy. Tôi nhận thấy rằng việc dạy và học lịch sử của giáo dục VN có nhiều vấn đề cần phải sửa đổi.