Học sinh TPHCM tựu trường ngày 22/8

  Báo Tiền Phong
  135 liên quanGốcTP. HCM

  Ngày 10/8, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

  Theo đó, với bậc mầm non, TPHCM cho phép tựu trường ngày 31/8; các bậc học còn lại gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 22/8.

  Học sinh ở TPHCM sẽ đồng loạt khai giảng ngày 5/9

  Học sinh ở TPHCM sẽ đồng loạt khai giảng ngày 5/9

  Về khai giảng, tất cả các bậc học đồng loạt khai giảng ngày 5/9.

  Thời gian thực hiện năm học 2022- 2023 ở TPHCM như sau:

  UBND TPHCM giao Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023; Quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm.

  Nguyễn Dũng

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoc-sinh-tphcm-tuu-truong-ngay-22-8-post1460422.tpo