Học sinh TP.HCM tựu trường ngày 22/8

  Tạp chí SaoStar
  284 liên quanGốcTP. HCM

  Trừ bậc mầm non, các bậc học còn lại gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 22/8.

  Ngày 10/8, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

  Theo đó, với bậc mầm non, TP.HCM cho phép tựu trường ngày 31/8.

  Các bậc học còn lại gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 22/8.

  Tất cả các bậc học từ bậc mầm non sẽ khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9.

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Trong học kỳ I, trừ hệ giáo dục thường xuyên, các bậc học khác sẽ có 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

  Theo kế hoạch năm học, thời gian của học kỳ I sẽ diễn ra từ 5/9/2022 đến 14/1/2023. Thời gian học kỳ II từ 16/1/2023 đến 20/5/2023 Thời gian kết thúc năm học từ 22 đến 26/5/2023

  Cụ thể, kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 của TP.HCM như sau:

  Phương Linh

  Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/hoc-sinh-tp-hcm-tuu-truong-ngay-22-8-202208101114516645.html