Học sinh, sinh viên nào được vay vốn tín dụng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hỏi: Đề nghị báo Nhân Dân cho biết, quy định về thủ tục xác nhận đối tượng được vay vốn về tín dụng đối với học sinh, sinh viên?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112127&sub=69&top=40