Học sinh sẽ bỏ học nhiều hơn

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Khi còn độc quyền thì chỉ nên thực hiện lấy thu bù chi. Nhiều nhà xuất bản cùng in sách giáo khoa mới có thể tạo ra sự cạnh tranh về giá

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/223159.asp