Học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh tựu trường từ ngày 22/8

  Tạp chí Giáo dục Việt Nam
  282 liên quanGốcTP. HCM

  Học sinh các bậc học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả hệ giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường từ ngày 22/8/2022.

  Ngày 10/8/2022, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành quyết định 2708/QĐ-UBND, ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo đó, các bậc học phổ thông, từ tiểu học đến trung học phổ thông kể cả hệ giáo dục thường xuyên của những bậc học này sẽ tựu trường từ ngày 22/8/2022. Ngày khai giảng là 5/9/2022. Thời gian thực học học kỳ 1 là từ ngày 5/9/2022 đến 14/1/2023, học kỳ 2 là từ 16/1/2023 đến 20/5/2023.

  Học sinh phổ thông của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tựu trường từ ngày 22/8/2022 (ảnh minh họa: P.L)

  Học sinh phổ thông của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tựu trường từ ngày 22/8/2022 (ảnh minh họa: P.L)

  Bậc học mầm non sẽ tựu trường từ ngày 31/8/2023. Ngày khai giảng là 5/9/2023. Thời gian học của học kỳ 1 từ ngày 5/9/2022 đến 14/1/2023, học kỳ 2 cũng từ ngày 16/1/2023 đến 20/5/2023.

  Ngày bế giảng của toàn bộ các bậc học sẽ từ ngày 22 đến 26/5/2023.

  Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 của năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/7/2023.

  Xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023. Hoàn thành việc tuyển sinh lớp 6 của năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/7/2023.

  Hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/7/2023.

  Ngày nghỉ lễ tết Âm lịch sẽ bắt đầu từ ngày 18/1/2023 (27 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

  Những ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị mình đúng quy định.

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023, quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

  Việt Dũng

  Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hoc-sinh-pho-thong-thanh-pho-ho-chi-minh-tuu-truong-tu-ngay-22-8-post228732.gd