Học sinh Nhật vẫn được dạy tính toán từ công cụ 5.000 năm tuổi

    Báo Tri Thức Trực Tuyến
    Gốc

    Bàn tính gẩy có nguồn gốc từ Babylon khoảng 5.000 năm trước. Mặc dù bị thế giới bỏ quên, nhưng ở Nhật Bản, công cụ này vẫn đang được dùng để giáo dục học sinh 5-20 tuổi.

    Ngọc Phúc Video: BBC Reel

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-hoc-sinh-nhat-van-duoc-day-tinh-toan-tu-cong-cu-5000-nam-tuoi-post1317370.html