Học sinh nghèo được vay vốn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    HS, SV mồ côi cha mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; là thành viên của hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học... là những đối tượng được xem xét vay vốn theo Quyết định 157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HS, SV. Theo thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người có nhu cầu vay vốn cần làm đơn xin vay vốn gửi UBND cấp xã để xem xét xác nhận.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/12/20/219837.tno