Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ chi phí học tập

GD&TĐ - * Hỏi: Xin hỏi học sinh là con mồ côi cả cha, lẫn mẹ có được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập hay không? – Giang Hồng Hà (gianghh**@gmail.com).

Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ chi phí học tập - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/ 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể là mồ côi cả cha và mẹ thuộc đối tượng được miễn học phí.

Như vậy căn cứ vào hướng dẫn nêu trên theo thư bạn viết, nếu như học sinh đó dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP thì sẽ được miễn học phí theo quy định hiện hành.

Còn về hỗ trợ chi phí học tập, theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư trên, thì đối tượng được hưởng chế độ này bao gồm:

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy trường hợp học sinh như trong thư bạn viết thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập.