Học sinh kém tiếng Anh: Trường 1200 học sinh, chỉ có 2 giáo viên đạt chuẩn

Một trong những nguyên nhân khiến học sinh nông thôn không giỏi môn tiếng Anh là chất lượng giáo viên bộ môn này còn nhiều hạn chế.

Học sinh kém tiếng Anh: Trường 1200 học sinh, chỉ có 2 giáo viên đạt chuẩn - Ảnh 1

Có nhiều nguyên nhân lý giải vì sao học sinh nông thôn không giỏi môn tiếng Anh như: không có môi trường thực hành, nội dung bài học chưa gắn với thực tế, việc tổ chức lớp học chưa thật sự hiệu quả…

Bên cạnh những nguyên nhân này, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tỷ lệ giáo viên tiếng Anh không đạt chuẩn ở mức khá cao (tỷ lệ này ở bậc Tiểu học là 50%, bậc THPT lên tới gần 74%). Nhiều trường cấp 3 đạt chuẩn quốc gia với gần 1.200 học sinh nhưng có không quá 2 giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn C1.

Mục đích cuối cùng của việc học tiếng Anh là có thể giao tiếp, muốn giao tiếp tốt phải phát âm chuẩn. Tuy nhiên trên thực tế, phát âm giữa các thày, cô giáo chưa có sự thống nhất. Đó là chưa nói đến việc giáo viên phát âm sai, gây khó khăn cho người học.