HỌC SINH HÀ NỘI ĐỘI MƯA ĐI THI VÀO LỚP 10

    Không giống như ngày thi đầu tiên, trời tạnh ráo khi các thí sinh bắt đầu đến trường thi. Sáng nay, Hà Nội mưa lớn. Vì vậy, thí sinh và phụ huynh đến các điểm thi khá vất vả.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/6/hoc-sinh-ha-noi-doi-mua-di-thi-vao-lop-10/554607