Học sinh đang hưởng trợ cấp tuất được giảm học phí

GD&TĐ - Ông Vũ Đình Thuận (Tuyên Quang) hỏi: Học sinh có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động nhưng đã chết và học sinh này được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng thì có thuộc đối tượng được giảm học phí không?

Học sinh đang hưởng trợ cấp tuất được giảm học phí - Ảnh 1

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên thuộc diện giảm 50% học phí.

Đối chiếu với quy định trên thì trường hợp cha hoặc mẹ của học sinh bị tai nạn lao động đã chết và học sinh được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng thì thuộc diện giảm 50% học phí.