Học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu vùng ĐBKK có được miễn học phí?

GD&TĐ - Bố mẹ là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, tuy nhiên hiện nay sinh sống và đăng ký tạm trú tại vùng thuận lợi. Vậy các con đi học có được miễn học phí hay hỗ trợ chi phí học tập gì không? – thuanphong***@gmail.com.

Học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu vùng ĐBKK có được miễn học phí? - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thì các con bạn không thuộc đối tượng được miễn học phí.

Còn về hỗ trự chi phi học tập thì theo Khoản 4 Điều này hướng dẫn: Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập gồm:

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì các con bạn cũng không thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập.