Học sinh dân tộc nội trú hưởng học bổng mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Liên bộ Tài chính-Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tư hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149102&sub=74&top=41