Học sinh chết đuối: Chuyện cũ, nỗi đau mới

NDĐT- Từ ngày 23-25-5, tại Hà Tĩnh đã liên tiếp xẩy ra các vụ chết đuối, cướp đi sinh mạng của chín cháu học sinh. Học sinh chết đuối chuyện cũ, nỗi đau mới không chỉ ở Hà Tĩnh, nhất là dịp nghỉ hè một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhà trường, gia đình trong việc quản lý con em trong dịp nghỉ hè.