Học sinh bỏ học: Con số thực tế khác xa thống kê của Bộ GD&ĐT

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu tính cả số học sinh bỏ học từ trước khai giảng, số học sinh ở tỉnh Khánh Hòa bỏ học từ đầu năm học đến hết học kỳ 1 là trên 14.000 em. Nhưng trong thống kê do Bộ GD&ĐT công bố, chỉ có 1.034 học sinh Khánh Hòa bỏ học.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=51420