Học sinh bỏ học có thể sẽ gia tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong khi ngành GD-ĐT đang phấn đấu phổ cập tiểu học, 100% HS tiểu học đều được đi học, thì tại nhiều nơi, đặc biệt là những vùng miền núi, tỷ lệ HS tiểu học bỏ học hết sức đáng báo động.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=57200