Học sinh 15 tuổi sinh đôi

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Đôi bạn học cùng lớp Sammii Humphries và Daniel Sargent đã trở thành ông bố bà mẹ trẻ của một cặp song sinh kháu khỉnh khi chỉ vừa mới bước sang tuổi 15.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/LA56282/default.htm