Học phí một số trường ĐH đổi mới cơ chế hoạt động thay đổi như thế nào?

Học phí ngành cao nhất là Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (14,5 triệu đồng/năm) và mức thu học phí thấp nhất là Trường ĐH Hà Nội (7,8 triệu đồng/năm).

Vừa qua, văn phòng chính phủ đã tổ chức Hội nghị báo cáo việc triển khai nghị quyết 77 của Chính phủ về việc thí điểm tự chủ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Thực hiện Nghị quyết số 77/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, đến nay đã có 13 trường đại học trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động như: ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại thương, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông....

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của thủ tướng Chính phủ, các trường quy định mức thu học phí cụ thể đối với từng ngành, nghề, quy trình và chất lượng đào tạo đảm bảo mức thu học phí bình quân của các trường tối đa bằng mức trần học phí bình quân của các trường trong năm 2015 là 13 triệu đồng/sinh viên, mức thu học phí riêng đối với từng ngành cao nhất là Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (14,5 triệu đồng/năm) và mức thu học phí thấp nhất là Trường ĐH Hà Nội (7,8 triệu đồng/năm).

Riêng đối với Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội, học phí vẫn được thu theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục và thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2014-2015.

Việc cho phép mức thu học phí cao hơn so với mức quy định chung đối với các trường ĐH khác đã tạo điều kiện cho các trường tăng thêm nguồn thu để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngoài học phí, các trường đều có quy định cụ thể và công khai những khoản thu sự nghiệp theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và tích lũy hợp lý để tăng thêm nguồn thu phục vụ các hoạt động hỗ trợ công tác đào tạo. Theo báo cáo, các trường chủ yếu thực hiện một số nguồn thu chính như: Ôn thi tuyển sinh các trình độ đào tạo, học lại, thi lại, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiền ở ký túc xá, khai thác cơ sở vật chất, trông xe...

Ngoài các tiền lương ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, các trường quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu chi sau khi đã trích lập các Quỹ theo quy định và được công khai tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trong năm đầu thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, một số trường đã từng bước cải thiện nguồn thu nhập tăng thêm của người lao động hàng tháng so với lương ngạch bậc. Cụ thể, Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội tăng 0,7 lần; Trường ĐH Hà Nội tăng thêm 1 lần; Trường Tôn Đức Thắng tăng thêm 0,15 lần; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tăng 0,6 lần; ĐH kinh tế TP.HCM tăng 0,75 lần; Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng 0,49 lần.

Các trường đã chủ động sử dụng nguồn thu của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên và chi đầu tư theo đúng cam kết. Phần chênh lệch thu lớn hơn được trích lập các Quỹ (Quỹ hỗ trợ sinh viên, Quỹ phúc lợi...). Mức trích lập do các trường quyết định và được quy định cụ thể tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đã đảm bảo trích tối thiểu 25% chênh lệch thu chi cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định.

Việc cho phép gửi ngân hàng thương mại các khoản thu học phí và các khoản dịch vụ khác đã tạo điều kiện cho các trường có thêm khoản thu lãi tiền gửi để bổ sung các quỹ hỗ trợ sinh viên.

Hoàng Thanh