Học Office 2007 trực tuyến

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Microsoft vừa ra mắt cho người dùng trang web hướng dẫn chi tiết cách sử dụng (hoàn toàn bằng tiếng việt) bộ công cụ Office 2007 tại địa chỉ: http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200912/20090318164056.aspx