Học ngoại ngữ: Tiền ngoại, chất lượng…không ngoại

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một trung tâm dạy tiếng Anh khá nổi tiếng đã thuê giáo viên nội địa giả làm Việt kiều với chiêu không biết nói tiếng Việt để tăng "giá trị" về trình độ dạy ngoại ngữ. Ngay ngày hôm sau có học viên trong lớp đó bắt gặp vị "giả cầy" này đang mặc cả ngoài chợ...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/10/77377.cand