Học ngoại ngữ theo phong cách… 9X

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mới hoạt động chưa đến một năm nhưng CLB luyện nói tiếng Anh trực tuyến bằng hình thức chat voice này đã thu hút hàng trăm người tham gia, nhất là các bạn trẻ muốn rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=58874