Học lịch sử địa phương qua những chuyến trải nghiệm thực tế

Thực hiện chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, các nhà trường trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đang chú trọng ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại, trong đó đưa vào chương trình học Lịch sử hình thức trải nghiệm thực tế.

Việt Hương - Phạm Nam

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/hoc-lich-su-dia-phuong-qua-nhung-chuyen-trai-nghiem-thuc-te-30837.htm