"Học" giới tính qua mạng: Thỏa mãn nhu cầu của teen

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các thông tin về sức khỏe sinh sản và giới tính hiện đang tràn ngập các diễn đàn online của giới trẻ như một cách để thỏa mãn nhu cầu thông tin rất chính đáng của những người Việt trẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=51434