Học giả Ấn Độ ấn tượng với bài viết của Tổng Bí thư

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ đã có cuộc phỏng vấn với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Faisal Ahmed, Khoa Kinh tế quốc tế Trường Quản trị FORE, New Delhi, về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam'. Phó Giáo sư Faisal đã bày tỏ hết sức ấn tượng về bài viết, khẳng định bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cao vai trò của nhà nước trong đảm bảo công bằng xã hội.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/hoc-gia-an-do-an-tuong-voi-bai-viet-cua-tong-bi-thu-217178.htm