Học bổng tiến sĩ, thạc sĩ KAAD, Đức 2012

- Chương trình học bổng tiến sĩ và thạc sĩ KAAD, Đức hiện đang cấp học bổng cho ứng viên các nước đang phát triển và mới nổi ở châu Phi, châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Ảnh minh họa: scholarshipstimes.

Điều kiện xét học bổng:

-Ứng viên đến từ một nước đang phát triển hoặc mới nổi ở châu Phi, châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh.
-Ứng viên có bằng đại học và kinh nghiệm chuyên môn.
-Ứng viên muốn có bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở một trường đại học của Đức hoặc muốn làm nghiên cứu sau tiến sĩ ở một trường đại học Đức.
-Ứng viên nộp đơn xin học bổng thạc sĩ không được quá 30 tuổi, còn ứng viên xin học bổng tiến sĩ không được quá 35.

Học bổng KAAD dành cho các sinh viên sau đại học và những những người có kinh nghiệm chuyên môn và muốn nghiên cứu ở Đức. Chương trình này được quản lý bởi các ủy ban đối tác khu vực, giáo viên giảng dạy là các giáo sư đại học và những đại diện của nhà thờ.

Cách nộp đơn xin học bổng: Qua đường bưu điện

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/6/2012

Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ:

kaad.de/1/scholarships/scholarship-program-1/

Học bổng tiến sĩ EMBL 2012

Chương trình tiến sĩ quốc tế của Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử châu Âu (EMBL) hiện đang cấp học bổng tiến sĩ về sinh học phân tử và y học 2012 cho các ứng viên.

Điều kiện xét học bổng: Các ứng viên có trình độ cao ở tất cả các quốc gia đều có thể nộp đơn xin học bổng. Các ứng viên phải có bằng hoặc chuẩn bị lấy bằng đại học trước khi nộp đơn xin học bổng. Tất cả các ứng viên được đánh giá dựa trên trình độ và tiềm năng về khoa học.

Chương trình tiến sĩ quốc tế EMBL được thành lập năm 1983 nhằm mục đích đào tạo và giáo dục. Đây là một chương trình mang tính quốc tế, tư vấn và giúp các ứng viên độc lập trong nghiên cứu. Ngoài ra, đây cũng được coi là một trong những chương trình đào tạo tiến sĩ mang tính cạnh tranh nhất với những nền tảng tốt giúp các ứng viên khởi đầu sự nghiệp khoa học.

Cách nộp đơn xin học bổng: Nộp trực tuyến

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/6/2012

Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ: embl.de/training/eipp/index.html

Huyền My