Học bổng du học Singapore, Trường ACPE

    2 đăng lạiGốc

    (HNMĐT) - Sinh viên đăng ký nhập học tại Trường ACPE sẽ nhận được học bổng 3 tháng Anh văn miễn phí. Bên cạnh đó, nhân dịp ACPE khai trương Khu học xá mới, Trường kết hợp với ASCI dành tặng cho sinh viên theo học trong năm 2007 quà tặng trị giá từ 500 S$ đến 1100 S$.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/146243