Học bổng £1.000 - £2.000 tại ĐH Greenwich

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Trường Đại học Greenwich (Anh quốc) đang tuyển sinh quốc tế theo học các chương trình dự bị đại học, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; với hơn 150 ngành học; học bổng trị giá £1.000 - £2.000/năm. Ngoài ra, sinh viên được đảm bảo có phòng ở khi nhập học vào tháng 9 và có thể ở lại Anh làm việc 1 năm, sau khi tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/Duhoc/2008/1/9/221996.tno