39 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong ở Thanh Hóa đều âm tính lần 1 với COVID-19

39 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong ở Thanh Hóa đều âm tính lần 1 với COVID-19

Các trường hợp từng tiếp xúc gần với ca bệnh tử vong ở Thanh Hóa trong thời gian anh này điều trị tại bệnh...
Người đàn ông chết khi đang điều trị cách ly ở Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân

Người đàn ông chết khi đang điều trị cách ly ở Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân

39 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân L.Q.M., âm tính với virus SARS-CoV-2

39 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân L.Q.M., âm tính với virus SARS-CoV-2

Thanh Hóa cách ly một ca nghi nhiễm Covid-19

Bệnh nhân điều trị cách ly tử vong do viêm phổi cấp tính

Bệnh nhân điều trị cách ly tử vong do viêm phổi cấp tính

Thanh Hóa: Một bệnh nhân tử vong khi đang điều trị cách ly phòng chống dịch

Thanh Hóa: Một bệnh nhân tử vong khi đang điều trị cách ly phòng chống dịch

Bệnh nhân tử vong khi đang cách ly có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân tử vong khi đang cách ly có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Thị xã Bỉm Sơn siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19

Kết quả xét nghiệm người đàn ông tử vong trong khi cách ly

Kết quả xét nghiệm người đàn ông tử vong trong khi cách ly

Thanh Hóa: Người tử vong khi đang cách ly y tế có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Thanh Hóa: Người tử vong khi đang cách ly y tế có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm người đàn ông về từ TP.HCM, tử vong sau nhiều ngày sốt cao

Kết quả xét nghiệm người đàn ông về từ TP.HCM, tử vong sau nhiều ngày sốt cao

Ca tử vong ở Thanh Hóa hai lần âm tính với SARS-CoV-2

Ca tử vong ở Thanh Hóa hai lần âm tính với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông về từ TP HCM tử vong sau nhiều ngày sốt cao

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông về từ TP HCM tử vong sau nhiều ngày sốt cao

Nam bệnh nhân trở về từ TP.HCM, bị sốt cao và chết tại khu cách ly ở Thanh Hóa

Nam bệnh nhân trở về từ TP.HCM, bị sốt cao và chết tại khu cách ly ở Thanh Hóa

Nhiều ngày sốt cao, người đàn ông ở Thanh Hóa tử vong khi đang cách ly

Nhiều ngày sốt cao, người đàn ông ở Thanh Hóa tử vong khi đang cách ly

Người đàn ông trở về từ TP HCM tử vong sau nhiều ngày sốt cao

Người đàn ông trở về từ TP HCM tử vong sau nhiều ngày sốt cao