Hoạt động thi đua ở một số cụm, khối còn tư tưởng cào bằng

VOV.VN -Phó CTN Nguyễn Thị Doan đề nghị các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động khối thi đua.

Sáng nay (27/8), tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị Nâng cao chất lượng hoạt động khối thi đua các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở phân chia và tổ chức hoạt động của các khối Trung ương đến nay hầu hết các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương đã phân chia các cụm, khối trực thuộc, nhiều đơn vị đã xây dựng được quy chế bình xét, tiêu chí thi đua khen thưởng phù hợp với ngành lĩnh vực quản lý. Tiêu biểu như Tòa án nhân dân tối cao ban hành bảng chấm điểm thi đua áp dụng với Tòa án nhân dân cấp tỉnh và huyện, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ tiêu chí thi đua về thực hiện cải cách hành chính...

Đặc biệt từ năm 2013, thông qua hoạt động khối thi đua, nhận thức của Ban cán sự, Đảng đoàn, Đảng ủy, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đã được nâng lên, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng và đối với hoạt động của Khối thi đua.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thi đua của các cụm, khối như: Tiêu chí thi đua và cơ cấu điểm còn bất cập, một số Khối thi đua còn có tư tưởng cào bằng, đối với từng Bộ, ngành, đơn vị phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều... Chính vì vậy, các đại biểu đề nghị: cần đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai minh bạch thông qua việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến và đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua.

Ông Nguyễn Thế Trung, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề xuất: “Ban Thi đua khen thưởng Trung ương hoặc các khối phải cụ thể hóa một số tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Ví dụ Khối ban Đảng là chất lượng hiệu quả tham mưu, đối với các Bộ, ngành quản lý Nhà nước phải bám vào tiêu chí mức độ chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức năng quản lý nhà nước của ngành, đơn vị quản lý; đối với khối Mặt trận đoàn thể có chức năng vận động, tập hợp quần chúng, hội viên, thành viên, có như như vậy mới đánh giá thi đua chính xác được”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị: Các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động khối thi đua, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong các phong trào thi đua của các đơn vị; tăng cường vai trò tham mưu, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của cụm, khối thi đua sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị, đảm bảo các nội dung các tiêu chí thi đua chủ yếu và khung điểm đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động của khối về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của khối trưởng, khối phó và các thành viên trong khối./.