Hoạt động thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm

Năm 2019, trên địa bàn Quảng Nam có nhiều biến động, nhất là các dự án (DA) bất động sản chậm tiến độ gây nhiều bức xúc, khiếu kiện của khách hàng. Công tác quản lý các DA, tài chính - ngân sách một số nơi còn buông lỏng làm thất thoát tài sản Nhà nước... Hoạt động của Thanh tra tỉnh đã thường xuyên tập trung vào các lĩnh vực trên và đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, góp phần ổn định tình hình để phát triển.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Trần Minh Thái. Ảnh: Ngọc Phó

Chánh Thanh tra Quảng Nam Trần Minh Thái báo tin vui: Năm 2019, Thanh tra tỉnh triển khai 16/11 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó có 5 cuộc thanh tra đột xuất; đạt 145% theo kế hoạch phê duyệt đầu năm.

Nhờ bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đặc biệt là sự phối hợp thông tin với Kiểm toán Nhà nước nên việc phê duyệt kế hoạch thanh tra từ đầu năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; không chồng chéo, bị động mà tuân thủ đúng quy trình, thời gian theo luật định; sớm hoàn thành vượt mức kế hoạch; hiệu quả, hiệu lực của thanh tra được nâng lên rõ rệt...

Thanh tra tỉnh đã triển khai thanh tra đột xuất công tác quản lý Nhà nước tại nhiều DA bất động sản trên địa bàn; qua đó chỉ ra những tồn tại, vướng mắc như: Mua bán bất động sản, phân lô bán nền khi chưa hội đủ các điều kiện cần thiết về sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, đánh giá tác động môi trường... Và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục hậu quả để sớm giao đất cho dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu tố, dù số lượng vụ việc tăng nhiều so với năm trước (hơn 70%), nhưng các cơ quan quản lý Nhà nước ở tỉnh đã giải quyết ổn thỏa; không để xảy ra tồn đọng, kéo dài.

Trong hoạt động thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh tập trung thanh tra các DA đầu tư xây dựng cơ bản, các Ban Quản lý khu kinh tế... Phát hiện tổng giá trị sai phạm hơn 103 tỷ đồng và 51.100m2 đất các loại; kiến nghị thu nộp ngân sách hơn 60 tỷ đồng, 28.000m2 đất và kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán cùng các biện pháp xử lý khác trên 42 tỷ đồng, 23.200m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 66 tập thể, 23 cá nhân liên quan. Đến nay, đã thu hồi được trên 22 tỷ đồng.

Điển hình như: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2016 - 2018 tại UBND huyện Tiên Phước. Qua đó, đã chỉ ra nhiều khuyết điểm trong việc chi ứng sai quy định hơn 24 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản các công trình, dẫn đến nhà thầu chiếm dụng cần phải thu hồi vào ngân sách. Thanh tra tỉnh kết luận các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 - 2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hơn 36,8 tỷ đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách 12,9 tỷ đồng, thu hồi cho đơn vị 5,6 tỷ đồng và giảm trừ quyết toán vốn đầu tư công trình 18,2 tỷ đồng...

Để tháo gỡ vướng mắc và thu hồi tài sản thất thoát một cách triệt để, trong quá trình thanh tra hoặc sau khi có kết quả thanh tra, lãnh đạo Thanh tra tỉnh ra quyết định yêu cầu chủ đầu tư hoặc lãnh đạo cơ quan, địa phương liên quan đứng ra thu hồi tài sản bị thất thoát; sau đó khấu trừ lại các cá nhân, đơn vị vi phạm.

Mặt khác, Thanh tra tỉnh còn thực hiện phong tỏa tài khoản của đơn vị sai phạm tại các ngân hàng; hoặc chuyển hồ sơ sai phạm cho Ủy ban Kiểm tra các cấp theo quy chế phối hợp để xử lý rốt ráo các kiến nghị của Thanh tra. Nhờ vậy, đã nâng cao trách nhiệm đôn đốc thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra có hiệu lực thi hành.

Khép lại một năm với nhiều bận bịu, lo toan nhưng Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được lãnh đạo tỉnh tin yêu và ghi nhận, đánh giá cao.

Nói về hoạt động thanh tra năm 2020, Chánh Thanh tra Trần Minh Thái cho biết, Quảng Nam sẽ hướng thanh tra vào công tác quản lý đất đai, khoáng sản, các DA đầu tư, việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; thanh tra diện rộng về thuốc và vật tư y tế... Thanh tra tỉnh cũng sẽ triển khai thanh tra việc sử dụng tài nguyên khoáng sản để xây dựng các công trình thủy điện ở miền núi trong tỉnh.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/hoat-dong-thanh-tra-dung-trong-tam-trong-diem_t114c1059n156934