Hoạt động kinh doanh tại DongA Bank đạt kết quả khả quan

Kết quả hoạt động của DongA Bank các tháng 8, 9.2016 cho thấy, dù còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua DongA Bank đã đi theo đúng định hướng và đạt kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh cũng như quản trị.

Hiện nợ xấu tại DongA Bank đang được kiểm soát, huy động vốn và tiền gửi tiết kiệm tăng liên tiếp trong Quý 3/2016.

Theo kết quả kinh doanh toàn hệ thống, tính đến hết tháng 8.2016 cho thấy huy động vốn từ khách hàng cá nhân (KHCN) và tổ chức kinh tế tăng thêm 806 tỉ đồng so với tháng 7.2016 và tiếp tục tăng 535 tỉ đồng trong tháng 9.2016. Dư nợ tín dụng dành cho KHCN tăng trưởng trở lại từ tháng 8 đến nay với 228 tỉ đồng.

DongA Bank liên tục báo cáo tình hình phát triển cho NHNN Việt Nam, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng TP.HCM, NHNN-Chi nhánh TP.HCM, Ban kiểm soát đặc biệt và nhận được chỉ đạo sát sao nên đã từng bước khắc phục khó khăn. Nhờ đó, tình hình hoạt động của ngân hàng được cải thiện; huy động vốn từ dân cư tăng khá, nhiều khoản nợ xấu được xử lý và thu hồi; hệ thống quản trị và tổ chức bộ máy...

Lãnh đạo DongA Bank chia sẻ: Nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của hơn 7 triệu khách hàng hiện hữu và các khách hàng mới, trong thời gian tới, DongA Bank tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, tăng trưởng tín dụng bền vững; xây dựng các sản phẩm dịch vụ phù hợp nhu cầu khách hàng.

Nguồn: Dong A Bank