Hoạt động hữu nghị Việt Nam - Ô-xtrây-li-a

Ngày 30-11, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (nhiệm kỳ 2016 - 2021) của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ô-xtrây-li-a.

Hoạt động hữu nghị Việt Nam - Ô-xtrây-li-a - Ảnh 1

Tới dự, có Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) Bùi Khắc Sơn; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ô-xtrây-li-a khóa I, GS,TS Trần Văn Nhung, cùng các cán bộ, chuyên gia từng học tập và công tác tại Ô-xtrây-li-a. Đại hội thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2005 - 2016 và Phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Ban chấp hành Hội gồm 47 thành viên; nhất trí bầu GS,TS Trần Văn Nhung tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ô-xtrây-li-a nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn hy vọng, Hội sẽ phát huy tốt vai trò làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a.