Hoạt động “đánh giá” thầy cô cũng cần có “chuẩn” chung

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ năm học này, ngành GD-ĐT sẽ tiến hành đánh giá hiệu trưởng thông qua giảng viên và đánh giá giảng viên thông qua sinh viên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=28983