Hoạt động dân ca ví dặm: có khen mà chưa có thưởng!

Do kinh phí hoạt động hạn chế, một số danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền Trung tâm có khen mà chưa có thưởng, kể cả Chiến sỹ thi đua, Lao động Xuất sắc hàng năm. Đây là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Xứ Nghệ.

Bà Thái Thị An Chung – Phó trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đại diện Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch; Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Hoạt động dân ca ví dặm: có khen mà chưa có thưởng! - Ảnh 1

Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc giám sát

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Xứ Nghệ hiện tại có 62 biên chế được cơ cấu ở 4 bộ phận với chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Bao gồm, bộ phận sáng tạo, phát huy các làn điệu dân ca mới; bộ phận sân khấu hóa dân ca xứ Nghệ; bộ phận nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn; bộ phận tổ chức hành chính.

Chính vì vậy, công tác thi đua gắn với việc thực hiện chuyên môn ở từng bộ phận, trên cơ sở đầu việc được giao. Đặc biệt là ở 3 bộ phận trực tiếp thực hiện chuyên môn, thì thi đua chính là sự cống hiến cho nghệ thuật, sự tôn vinh của công chúng qua các tác phẩm, vai diễn, cho nên việc thi đua rất rõ nét.

Hoạt động dân ca ví dặm: có khen mà chưa có thưởng! - Ảnh 2

Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu hướng dẫn học sinh học hát dân ca ví dặm

Tuy nhiên ở bộ phận không trực tiếp tham gia lĩnh vực nghệ thuật đang còn hạn chế và khó đánh giá thành tích thi đua, chưa tạo được sự đồng đều trong phong trào thi đua.

Mặt khác, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Xứ Nghệ là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng thu không đủ bù chi, cho nên việc khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền trung tâm không được đảm bảo, khen mà không có thưởng, kể cả danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động xuất sắc hàng năm.

Hoạt động dân ca ví dặm: có khen mà chưa có thưởng! - Ảnh 3

Bà Trịnh Thị Hồng Lựu - Giám đốc Trung tâm BT và PHDSDC xứ Nghệ giải trình một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm

Hoạt động dân ca ví dặm: có khen mà chưa có thưởng! - Ảnh 4

Một hoạt cảnh sân khấu hóa dân ca Nghệ - Tĩnh

Thông qua giám sát, bên cạnh chia sẻ những khó khăn của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Xứ Nghệ, đoàn công tác HĐND tỉnh cho rằng, đặc thù hoạt động nghệ thuật và nghệ sỹ, cho nên Trung tâm cần quan tâm phát động phong trào thi đua mang tính đặc thù; giải pháp thi đua nâng cao đời sống hưởng thụ tinh thần trong nhân dân, góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa di sản dân ca xứ Nghệ. Đơn vị cần quan tâm đến việc thưởng kịp thời nhằm động viên thi đua mạnh mẽ.

Đoàn cũng ghi nhận một số đề xuất của Trung tâm để kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Minh Chi